Házirend

MEISTRO LOVASTANYA - HÁZIREND

A házirend a lovarda működését, használatát szabályozza, a Meistro Lovastanyán tartózkodóvalamennyi vendégre vonatkozik, a balesetmentes és zavartalan működés érdekében kérjük betartani.

1. Általános szabályok

 a Lovastanya egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA,kivéve az erre kijelölt helyet.

 Tilos szúró, vágó vagy veszélyes eszközöket és fegyvernek minősülő tárgyakat a lovardábabehozni.

 A lovarda területén a zavaró, sértő, veszélyeztető magatartástól mindenki köteles tartózkodni.

 Tilos a lovarda területén hangoskodni, szaladgálni, zajt csapni, a lovak és a kutyák közvetlenközelében hirtelen mozdulatot tenni, mert az állatok megriadnak és balesetveszélyt okozhatnak.

 Tilos a lovarda területén szeszesitalt, illetve egyéb tudatmódosító szereket használni.

 Tilos alkohol, illetve kábítószer befolyásoltsága alatt lóra ülni. Lóra csak az a személy ülhet, akimegfelelő fizikai és mentális állapotban van. Ennek megítélése a lovasoktató felelőssége.

 Az eszközök, a felszerelések továbbá a berendezések rendeltetésszerű használata mindenkiszámára kötelező.

 Az egyesület nem vállalja a felelősséget az eltűnt, megrongálódott tárgyakért és lovasfelszerelésekért. A lovarda infrastruktúrájában, valamint a lovardában tartózkodó lovasok,látogatók felszereléseiben, eszközeiben okozott kárért a kárt okozó tartozik felelősséggel éskártérítéssel.

 A lovastanya területén mindenki saját felelősségére tartózkodik, a gyerekekért a törvényesképviselők a felelősek

 Az egyesület nem vállal felelősséget az esetleges balesetekért, sérülésekért. A lovaglásveszélyes sport, a legnagyobb körültekintés esetén is előfordulhat a lóról való esés.

 A lovarda területén történő baleset esetén a jelen levők azonnal kötelesek értesíteni alovasoktatót (+3630/567-4618) vagy az egyesület elnökét (+3630/216-8528), szükség eseténhaladéktalanul hívni kell a mentőket (104 vagy 112)

 A lovastanya látogatói, a lovarda használói tudomásul veszik, hogy a Meistro Lovastanyaterületén kamerarendszer működik. Mindenki, aki belép a lovastanya területére, hozzájárul afelvétel rögzítéséhez. Az terület tulajdonosa a felvételeket kizárólag szabálysértés vagybűncselekmény, illetve ezek gyanúja esetén használja fel.

 A lovastanyán őrző- és munkakutyákat tartunk, ezért a területre kutyát és egyéb állatot azegyesület elnökének engedélyével, pórázon lehet behozni. Kutyája ürülékét minden tulajdonosköteles azonnal eltakarítani.

 Területünkön néhány állat (kutya, macska) szabadon mozog, ezért felhívjuk a tisztelt vendégek,lovasok, szülők figyelmét, hogy az alapvető állattartási elveknek megfelelően kezeljék őket. Alovak, kutyák megfelelő idomítottságáról gondoskodunk, de amennyiben nem megfelelőenérintkeznek velük, a balesetekért nem vállaljuk a felelősséget!

2. Az istállók, a pajta és az edzőterületek használatára vonatkozó szabályok

 Az istállók és a pajta fokozottan tűzveszélyes terület, ezért a dohányzás és nyílt láng használataszigorúan TILOS!

 Kérjük, hogy mindig hanggal figyelmeztessék a lovakat, ha megközelítik őket.

 Az istállóban tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni.

 A lovakat etetni tilos! Jutalmazni lovalás után lehetőleg almával, répával vagy lovasjutalomfalatokkal lehet az edző engedélye után.

 Tilos üvegeket, törékeny tárgyakat, vágóeszközöket vinni és használni a területen

 A szemetet kérjük a kihelyezett kukákba tenni.

 Az edzőterületre háziállatot bevinni tilos.

 14 éven aluliak szülői, edzői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a lovarda területén.

 A behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

 A felszereléseket, eszközöket mindenki csak saját felelősségre használhatja, az esetlegesbalesetekért felelősséget nem vállalunk.

 Az eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén a lovasedző megtagadhatja a használatot.

 A lovardához tartozó felszerelési tárgyakat (lóápoló eszközöket, vödör, seprű, lapát, talicskastb.) használatot követően vissza kell tenni a helyükre.

 Kép- és hangfelvételek készítése a lovarda teljes területén csak az egyesületi elnök vagylovasedző engedélyével lehet.

 A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) a boxban történik.

 Tilos a lovak által elérhető helyen bármilyen felszerelést, eszközt hagyni, amely sérüléstokozhat.

 A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt.

 A felszerelt lovat a boxban hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, a hevedert pediglazán kapcsoljuk be.

 A kikötnél tilos a lovakat felügylet nélkül hagyni.

 A lovak simogatása kizárólag felügyelettel történhet, ezért kérjük a látogatókat, hogy egyedülne közelítsék meg a lovakat.

3. Lovaglásra vonatkozó szabályok

 Mindenki saját felelősségére lovagol, a kiskorúak a szülő felelősségére lovagolnak.

 Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjön lovagolni. Lovaglássalösszeegyeztethetetlen ruházat esetén (pl.: szoknya, szandál, papucs, rövidnadrág stb.) nem ülhetlóra, nem vehet részt az edzésen.

 A lovas köteles lovasórája előtt minimum 15 perccel korábban megérkezni és az óra előttkobakban és egyéb szükséges felszereléseivel felszerelkezve várni az oktató utasításait.Gyakorlott lovasok a beosztást követően saját lovaikon ellenőrizzék a felszerelést, valamintállítsanak kengyelt.

 Tilos a lovon enni, rágógumizni, cukorkát szopogatni, telefonálni és dohányozni!

 Lovagláskor kobak használata kötelező minden lovas számára, gerincvédő ajánlott.

 A lovakat a lovasoktató osztja szét. Előzetes egyeztetés esetén is változhat a ló-lovas párosítás.

 Az újonnan érkező vendéglovasok tudásszintjét a lovasoktató mindig felméri. Terepre csak azmehet, aki az oktató szerint megfelelő szinten lovagol – a balesetek elkerülése végett. Lovasok kötelesek a lovasoktató utasításait mindenkor és maradéktalanul betartani – különösena lovasok sorrendjére, a jármódokra, az irányváltoztatásokra.

 Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját, hanem a többi lovas biztonságáért,ennek érdekében a lovaglás során törekednie kell arra, hogy mozgásával mások biztonságát neveszélyeztesse.

 Megkérjük a kedves szülőket, hogy az órákat ne zavarják meg hangos bekiabálással. Balesetesetén kérjük, tartózkodjanak a pályára való beszaladástól, mer ezzel a sajátjuk mellett a lovasoktesti épségét is veszélyeztethetik.

 Tilos a lovat a pálya mellé kikötni.

 Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról,patamosóból, istálló folyósójáról, a fedeles lovarda bejáratából.

 Lovat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve lehet mozgatni.

 Tilos lóra ülni alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

4. Nyerges helyiség használatára vonatkozó szabályok

 A nyerges tárolót csak a lovardában lovaglók használhatják.

 A helyiségben mindig tartsunk rendet, a szemetet szedjük össze, söpörjünk ki.

 A nyergeket, kantárokat tisztán tegyük a helyükre, a zablát használat után mindig mossukmeg, a hevedereket egy puhább kefével húzzuk át.

 Ínvédőket mindig a megfelelő helyre tisztítva tegyük vissza.

A házirendet mindenki köteles elolvasni, és nyilatkozni, hogy saját felelősségre lovagol.A területre való belépéssel a kapura kifüggesztett Házirendet elfogadottnak tekintjük!

MEISTRO LOVASTANYA – LOVARDAREND

1. Lovardában lovaglás csak előzetes bejelentkezés alapján történhet. Alkalmi lovasok esetében KisnéMeiszterics Edit lovasoktatónál telefonon (+3630/567-4618), visszatérő lovasok eseténhttps://meistro.equisystem.hu-n

2. A lovas köteles lovasórája előtt minimum 15 perccel korábban megérkezni és az óra előtt kobakbanés egyéb szükséges felszereléseivel felszerelkezve várni az oktató utasításait. Gyakorlott lovasok abeosztást követően saját lovaikon ellenőrizzék a felszerelést, valamint állítsanak kengyelt.

3. Futószáras oktatás időtartama 30 perc, az osztályban lovaglás időtartama 45 perc.

4. A lovakat a lovasoktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének, méretének megfelelően ügyelve alehető legmegfelelőbb ló-lovas párosításra.

5. A lovasok kötelesek a lovas oktató utasításait mindenkor és maradéktalanul betartani.

6. Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját, hanem a többi lovas biztonságáért is!

7. A pályán mindig tartsuk be az alábbi lovardai „KRESZ” szabályokat:- JOBB KEZEK TALÁLKOZNAK – szembejövő lovas esetén, ha mindkettő azonos jármódbanvan- KÖRÖN LOVAGLÓK – mindig a belső patanyomokon haladnak, a többieket kívül elengedik.- MAGASABB JÁRMÓDBAN HALADÓK – használhatják a külső patanyomot, az alacsonyabbjármódban haladók kötelesek beljebb tartani.- UGRÓK – előnyük van a síkon lovaglókkal szemben, általában a lovarda belső részéthasználják, a többiek a külső patanyomon maradnak- A lovas pályákra a „HELYET KÉREK” kifejezést használva (jó hangosan és érthetően) és az„ENGEDÉLY MEGADVA” választ megvárva léphetünk be.- AZ OSZTÁLYBAN LOVAGLÓKHOZ - kizárólag az edző engedélyével és az edző általvezényelt módon lehet csatlakozni.

8. Felüléshez, leszálláshoz, hevederhúzáshoz, kengyel állításhoz vagy megálláshoz a lovarda közepétkell használni.

9. A lovak lovaglás előtti és utáni ápolása, a szerszámok rendbetétele a lovaglóóra része.

10. Lóról esés esetén a lovat el kell engedni a lovas testi épsége érdekében. A szabadon levő lómegfogása lóhátról TILOS! Az azonos pályán tartózkodó többi lovas a járáson lépésben haladjon addig,amíg a szabadon levő lovat megfogják. A ló megfogása elsősorban a lovat lovagló lovas feladata,amennyiben a lovas erre nem képes, úgy az edző feladata.

11. A fedett lovardánk a kinti pályákhoz képest zártabb, a hely is jóval kisebb, amely a lovak számáranagyobb elszigeteltséget jelent, így fokozottabban reagálhatnak a zajokra, egyéb ingerekre.

12. A kapuk különlegesen balesetveszélyes helyek, ezért különösen fontos, hogy ne lépjünk be semlóval, sem ló nélkül meglepetés szerűén, mert az balesetveszélyes ránk és a pályán lovaglókra is. Belépéselőtt kérjünk helyet, várjuk meg a választ és engedelmeskedjünk a parancsnak (Várjál! vagy Tessékbejönni!). A választ kizárólag az edző, edző hiányában a kapuhoz legközelebb lovagló lovas jogosultmegadni.

13. A lovaglás veszélyes sport, éppen ezért szigorú szabályai vannak, melyek megszegése súlyosbalesetet okozhat. A lovardában folyó sporttevékenység biztonságának fenntartása érdekében nagyonfontos, hogy minden lovas betartsa a Lovardarendben foglalt szabályokat.

14. A bértartói szerződés aláírásával egyidejűleg a bértartó köteles jelezni, hogy edzővel vagy edzőnélkül kíván lovagolni. Amennyiben a lovasoktató úgy ítéli meg, hogy a ló vagy lovas képzettsége,szakmai tudása nem megfelelő, úgy személyre szabottan elrendelheti, hogy a lovas milyen tevékenységvégzéséhez köteles az edző közreműködését kérni. Külső edző igénybevétele kizárólag a lovasoktatóvaltörtént előzetes egyeztetés alapján lehetséges.